Výhody, ktoré zateplenie prináša

Dá sa povedať, že všetko v našom živote má tak výhody ako aj nevýhody. Presne toto isté pravidlo platí aj pri zatepľovaní budov a domov. Zateplenie prináša výhody aj nevýhody. V konečnom dôsledku však počet výhod preváži nad počtom nevýhod. Za jedinú nevýhodu zatepľovania totiž možno považovať len jeho finančnú náročnosť, všetko ostatné, čo prináša sú už len výhody. Na tému zatepľovania sa vedú rôzne diskusie na internete, v novinách a časopisoch, ale aj v odbornej verejnosti. Chceli by sme Vám preto priblížiť niekoľko výhod, ktoré prináša zateplenie obvodového plášťa budovy.

Po zateplení obvodového plášťa budovy dochádza k výraznému zníženiu korózie spojovacej výstuže, ktorá zabezpečuje spojenie jednotlivých panelov. Dôvodom vzniku korózie na spojovacej výstuži býva prenikanie vody do škár panelov, čo vedie ku kondenzácií vodných pár a neskôr ku samotnej korózií. Nesmie sa zabudnúť ani na použitie  kvalitnej izolácie.

Ďalšou výhodou zateplenia je zníženie dilatačných zmien, ktoré vznikajú v dôsledku zmršťovania či rozťahovania konštrukcie najmä pri panelových domoch. Dilatačné zmeny ovplyvňuje teplo a zima, ktoré na stavbu pôsobia zvonka. Dlhodobé pôsobenie tepla alebo zimy spôsobuje praskanie obvodových panelov budovy. 

Na záver by sme mohli povedať, že po odstránení vplyvov spôsobujúcich koróziu spojov výstuže, a po minimalizovaní dilatačných zmien v dôsledku pôsobenia tepla a chladu sa mnohonásobne zvýši životnosť panelového domu či inej budovy. Po zateplení obvodového plášťa budovy dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov až o 30 percent.

Náš tip pri suchej výstavbe: osb dosky